اجاره پرادو

اجاره لندکروز | اجاره ماشین

اجاره پرادو A. اجاره تویوتا پرادو New از سال 2010 تویوتا محصول پر دو را با ظاهر و آپشن های بسیار متفاوت و لوکس تر نسبت به قبل به بازار خودروها ارائه کرد. تویوتا پرادو جدید با قیمتی دقیقا برابر با تویوتا لندکروزر اجاره داده می شود. قیمت اجاره (پرادو New) اجاره روزانه پرادو 2012 با […]