سرویس ایاب و ذهاب

سرویس شرکتها، سرویس کارخانجات، سرویس مدارس

 

خدمات سرویس مدارس، سرویس شرکتها برای کارکنان و مدیران، سرویس ایاب و ذهاب کارخانجات (فقط حومه تهران) به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه با خودرو های گوناگون.

سرویس های مذکور از حداقل خودرو های 5 و 7 نفره، 10 و 14 نفره در کلاس ون

خودرو های 14 تا 21 نفره در گروه خودرو های مینی باس

خودرو های 30 الی 44 نفره در گروه خودرو های میدل باس و اتوبوس

در قالب قرار داد های رسمی و غیر رسمی امکان پذیر است.

متقاضیان ارجمند می بایست اطلاعات مورد نیاز ذیل را مکتوب از طریق فکس، ایمیل، ارسال با اپ های موبایل مانند تلگرام یا واتسپ ارسال و منتظر نتیجه محاسبه قیمت باشند.

در شرکت پیشگام رهنورد سعی خواهد شد قیمت محاسبه شده مناسب ترین و منطقی ترین قیمت در کنار خدمات با کیفیت باشد.

اطلاعات مورد نیاز: (ارسال به تلگرام یا واتسپ 3145992-0912)

عکس نمونه ای از خودرو هایی که بیشتر در سرویس های ایاب و ذهاب استفاده میشوند رادر ذیل مشاهده نمایید:

سرویس مدارس، سرویس کارکنان تا 10 نفر:

سرویس کارکنان

اطلاعات بیشتر در مورد ون دلیکا

سرویس کارمندان، سرویس مدیران 10 تا 14 نفر:

اطلاعات بیشتر در مورد ون ها

سرویس کارکنان، سرویس کارخانجات 14 تا 21 نفر:

سرویس شرکتها
سرویس ماهیانه

اطلاعات بیشتر در مورد مینی بوس

سرویس شرکتها برای تعداد 30 الی 40 نفر:

سرویس دربستی
سرویس کارخانجات

 

سرویس کارخانجات

سرویس کارکنان پیشگام رهنورد ایرانیان