اغراق در اجاره ون

اغراق در اجاره ون نیز متاسفانه صورت گرفته است.

چندی است که وضعیت زمانه اینچنین شده که هر فروشنده ای به نیت سود کردن تمامی قواعد و اخلاق را زیر پا میگذارد و در بالای در هوالرزاق می نویسد اما دبگر به آن ایمان ندارد.

از سال 1396 بار دیگر سیاست های بد اقتصادی کشور به سمتی رفت که دیگر خودرو های با کیفیت ژاپنی همچون تویوتا دیگر وارد کشور شوند و مافیای واردات خودرو بازار را به خودروهای چینی داد.

از آن پس ایران خودرو یک مدل ون چینی از کارخانه فوتون را وارد و با نام ایرانی “وانا” و شرکتهای پارس خودرو، دیار خودرو و اسنا هم به همین صورت از شرکت فوتون و جویلانگ ماشینهای وارد و اینجا اسمبل نموده و با نامهای ایرانی به فروش رسانیدند

ون چینی را به تویوتا تبدیل میکنیم

اغراق در اجاره ون در جایی صورت گرفت که مالکین این خودرو ها برای اجاره دادان ون های خود لوگوی تویوتا به جای آرمهای شرکت وارد کننده یا تولید کننده چسبانده و با نام ون تویوتا هایس اجاره می دهند.

مشتریان قربانی که بسیاری از آنها هنوز اطلاعی از برندهای فیک جدید در بازار ندارند پس از استفاده، از تکانهای شدید و بیکیفیتی خودرو تازه متوجه فرق این خودرو ها شده و حتی در بسیاری از موارد آن دسته از مشتریها که هنوز تویوتا را ندیده اند

نمی فهمند که این خودرو چرا اینقدر بیکیفیت است.

حقیقت:

البته در اینجا واقعا قصد تخریب مالکین این خودرو ها را نداریم و درک میکنیم که آنها هم برای امرار معاش با هزار امید و آرزو و بدلیل ناتوانی مالی (احتمالا) این نوع ماشینها را تهیه کرده اند ولی

برحسب تجربه خود شرکت ما (پیشگام رهنورد) باید بگوییم که این خودرو ها هم برای مالکین و هم مسافرین ریسک استفاده بالایی دارند.

فراموش نکنند رانندگان که با وجود خرابی های فراوان این خودرو های چینی اگر اتفاقی برای مسافری خ دهد بیش از قیمت کل ماشین را باید هزینه خسارت کنند و

از طرفی مسافرین برای پرداخت بهایی چند کمتر احتمال تصادفات و خرابی ماشین را به قیمت ناچیزی خریده اند.

به امید آن روز که برای جان خود و هموطنان ارزش قائل شویم و فقط به کسب پول و سود چشمان خود را کور نکنیم.