قیمت اجاره خودرو

لیست قیمت اجاره خودرو ها را در سال 1395 زیر ملاحظه بفرمایید:

نام و مدل خودرو

اجاره با راننده

تا 10 ساعت

(ریال)

ارسال به فرودگاه امام

 

(ریال)

اجاره با راننده

روز کامل

(ریال)

اجاره بدون راننده

روزانه

(ریال)

BENZ S500L (2013) 9,000,000 4,000,000 15,000,000 30,000,000
BENZ S350L (2010) 8,000,000 3,500,000 13,000,000 20,000,000
BENZ S E 250 NEW (2015) 6,500,000 3,300,000 11,000,000 17,000,000
BENZ  E350 (2010) 5,000,000 2,800,000 8,500,000 10,000,000
BENZ C 200 (2012) 4,000,000 2,500,000 6,000,000 8,500,000
BMW 740LI (2008) 7,500,000 3,300,000 10,000,000 20,000,000
BMW 528 I    NEW (2014) 6,000,000 3,500,000 12,000,000 14,000,000
BMW X6   HAMAN  (2012) 12,000,000 5,000,000 2,500,000 35,000,000
MASERATI QUATROPORTE GTS (2013) 25,000,000 7,000,000 35,000,000 50,000,000
LEXUS  LS  460 (2012) 8,000,000 3,700,000 13,000,000 20,000,000
TOYOTA CAMRY  (2010) 2,800,000 1,500,000 4,800,000 3,500,000
TOYOTA   PRADO   NEW  (2013) 5,500,000 3,000,000 9,000,000 8,500,000
TOYOTA LANDCRUISER (2012) 5,500,000 3,000,000 9,000,000 8,500,000
TOYOTA VAN HIACE  (2012) 3,500,000 1,700,000 5,000,000 5,000,000
HYUNDAI SONATA YF  (2014) 3,500,000 1,700,000 5,500,000 5,000,000
HYUNDAI SANTAFE  (2011) 3,500,000 1,700,000 5,000,000 4,500,000
HYUNDAI SANTAFE   NEW (2015) 4,000,000 2,000,000 6,500,000 5,500,000
HYUNDAI GENESSIS  (2013) 5,000,000 2,800,000 8,500,000 8,000,000
HYUNDAI    IX 35 (2014) 3,500,000 2,300,000 5,000,000 4,000,000
HYUNDAI  AZERA (2010) 2,800,000 1,500,000 4,000,000 3,500,000
VAN FIAT DUCATO (2012) 4,500,000 2,500,000 6,000,000 ———
PEUGEOT PARS & SAMAND 1,600,000 800,000 2,000,000 1,700,000
MIDDLE BUS YUTONG (30 نفره) 5,500,000 3,500,000 6,500,000 —————
BUS VOLVO & SCANIA 2013

(44 نفره)

7,000,000 4,000,000 9,000,000 —————
BUS VOLVO &SCANIA 2014 VIP(30 نفره) 8,500,000 4,500,000 11,000,000

—————

 

 

 

لیست قیمت اجاره خودرو