اجاره ون هیوندا H350

اجاره خودرو | پیشگام رهنورد "اجاره ون هیوندا" کرایه ون هیوندا اجاره ون هیوندای تماس با 22541272-021 و یا ارسال پیام با واتسپ یا تلگرام به 09123145992 سال 1400 - کرایه ون هیوندای H350: (قیمت های اجاره ون) قیمت اجاره ون H350 روزانه  1/500/000تومان ( داخل شهر 8 الی 10 ساعت همچنین در شهرستانها موجود است). گشت سه ساعته داخل شهر 900,000 [...]