محافظ شخصی

اجاره خودرو با راننده

محافظ شخصی (استخدام نداریم لطفا تماس نگیرید) از دیگر خدمات خاص مجموعه پیشگام رهنورد تامین نیروی نگهبان و محافظ شخصی برای شرکتها و ساختمان ها و اشخاص مهم است. بادی گارد تامین نیروی محافظ شخصی بمنظور حفظ امنیت اشخاص و برای امور تشریفاتی و نمایشی و فیلمبرداری و عروس ها که البته می بایست فعالیت شما مغایر با […]