اجاره خودرو بدون راننده

اجاره خودرو بدون راننده

اجاره خودرو بدون راننده اجاره خودرو بدون راننده – توضیحات شرایط اجاره خودرو بدون راننده: * عقد قرار داد (شامل تعهد در قبال تصادفات، خرابی ها، جرایم و شکایات و هرگونه مشکلاتی از این قبیل) * ارائه چک ضمانت به مبلغ خودرو (فقط صاحب چک می تواند قرارداد را امضاء کند) * ارائه وجه نقدی (10% […]