اغراق در اجاره ون

اغراق در اجاره ون اغراق در اجاره ون نیز متاسفانه صورت گرفته است. چندی است که وضعیت زمانه اینچنین شده که هر فروشنده ای به نیت سود کردن تمامی قواعد و اخلاق را زیر پا میگذارد و در بالای در هوالرزاق می نویسد اما دبگر به آن ایمان ندارد. از سال 1396 بار دیگر سیاست [...]