استخدام منشی و کارمند اداری

“استخدام راننده: راننده تور و تشریفات حسابدار و منشی جوابگوی تلفن شرکت پیشگام رهنورد ایرانیان از بین داوطلبان آن دسته از دوستان که واجد شرایط بوده و در کنار آن دارای رفتار و برخورد مشتری پسندانه همراه با نگرش مثبت به خدمت به ملت عزیزمان دارند را استخدام با بیمه و مزایا می کند. استخدام […]