اجاره سوناتا

“اجاره سوناتا” قیمت اجاره سوناتا وای اف 2013: قیمت اجاره سوناتا با راننده تا 10 ساعت داخل شهر 550,000 تومان. اجاره سوناتا YF تا فرودگاه امام 350,000 تومان. کرایه سوناتا وای اف بدون راننده روزانه 650,000 تومان. قیمت کرایه سوناتا با راننده تا شهرستانهای جنوبی و جاده های کفی از کیلومتری     تا      […]