اجاره تویوتا لندکروزر

اجاره لندکروز | اجاره ماشین

“اجاره لندکروز” 1- قیمت اجاره لندکروز شش سیلندر (GXR): اجاره لندکروز با راننده اجاره روزانه لندکروز با راننده (10 ساعت) 550,000 تومان. ( داخل شهر تهران) اجاره برای 1 روز کامل با راننده 850,000 تومان. ( داخل شهر) ترنسفر فرودگاه بین المللی امام خمینی 300,000 تومان. B. اجاره تویوتا لندکروز بدون راننده اجاره روزانه تویوتا […]