اجاره بنز E200

اجاره بنز E200 و E250 قیمت های اجاره بنز E200 و E250: قیمت اجاره بنز E250 با راننده روزانه تا 10 ساعت 600,000 تومان. ( هر ساعت اضافه 60,000 تومان) قیمت اجاره بنز ای 200 برای ترنسفر فرودگاه امام خمینی  330,000 تومان. اجاره بنز E 250 و E 200 بدون راننده روزانه 1,700,000 تومان. با توجه به […]