دارای گواهینامه

ISO 9001:2008

گارانتی

گارانتی انجام سرویس

تلفن تماس

1272 2254 5992 314 912
 • تهران پاسداران اختیاریه جنوبی پلاک 55
 • 09123145992

دارای گواهینامه

ISO 9001:2008

گارانتی

گارانتی انجام سرویس

تلفن تماس

1272 2254 5992 314 912

اجاره اتوبوس

اجاره اتوبوس VIP نفره 25

VOLVO و SCANIA

 • گشت شهری  900/000 تومان ( تا 10 ساعت)
 • گشت شهری 3 ساعته 400/000 تومان ( ساعت اضافه 125/000 تومان).
 • ترنسفر فرودگاهی 400/000 تومان.

اطلاعات بیشتر و قیمت ها (کلیک کنید)

 • یخچال بزرگ
 • کولر
 • تلویزیون
 • صندلی های تختخواب شو
 • شیشه ها 2 جداره
 • بهترین راننده

رزرو: 22541272-021

“اجاره میدل باس”

گشت شهری تهران 700/000 تومان.

ترنسفر فرودگاه امام خمینی 320/000 تومان

تور های کلاسیک 8-12 روزه 750/000 تومان.

گشت شهری 3 ساعته 320/000 تومان. ( ساعت اضافه 85/000 تومان)

 • 30 نفر ظرفیت
 • کولر
 • باکس چمدان
 • مناسبتر برای استفاده های درون شهری

تماس برای رزرو: 09123145992

اجاره اتوبوس 44

VOLVO و SCANIA

گشت شهری 850/000 تومان ( تا 10 ساعت)

گشت شهری 3 ساعته 360/000 تومان ( ساعت اضافه 100/000 تومان).

ترنسفر فرودگاهی 370/000 تومان.

تور های کلاسیک 10 روزه 800/000 ت.مان (روزانه)

اطلاعات بیشتر و قیمت ها (کلیک کنید)

 • یخچال بزرگ
 • کولر
 • تلویزیون
 • شیشه ها 2 جداره
 • بهترین راننده

رزرو: 22541272- 021 و 09123145992

اجاره اتوبوس واحد

 

گشت شهری 650/000 تومان ( تا 10 ساعت)

گشت شهری 3 ساعته 220/000 تومان ( ساعت اضافه 75/000 تومان).

 

 • کولر
 • شیشه ها دودی
 • مبله

رزرو: 22541272-021

اجاره اتوبوس super VIP

SCANIA

گشت شهری 1/300/000 تومان ( تا 10 ساعت)

ترنسفر فرودگاهی 600/000 تومان.

اجاره برای تورهای چند روزه 1/300/000 تومان ( شهر های تا 200km)

اطلاعات بیشتر و قیمت ها (کلیک کنید)

 • یخچال بزرگ
 • کولر
 • صندلی های تختخواب شو
 • تلویزیون
 • مانیتور های پشت سری
 • شیشه ها 2 جداره
 • بهترین راننده ها

رزرو: 22541272-021

اجاره اتوبوس VIP- نفره 30

VOLVO و SCANIA

گشت شهری 900/000 تومان ( تا 10 ساعت)

گشت شهری 3 ساعته 400/000 تومان ( ساعت اضافه 125/000 تومان).

ترنسفر فرودگاهی 400/000 تومان.

اطلاعات بیشتر و قیمت ها (کلیک کنید)

 • یخچال بزرگ
 • کولر
 • تلویزیون
 • شیشه ها 2 جداره
 • بهترین راننده

رزرو: 22541272-021

Top